Prosvetno Delo

Издавачката верига на „Просветно Дело” е долга повеќе од шеесет години. Нејзините алки се нижeни со знаење, со ентузијазам, со стручност, макотрпност, истрајност, со разгранета визија за иднината, со љубов.

Опис

Издавачката верига на „Просветно Дело” е долга повеќе од шеесет години. Нејзините алки се нижeни со знаење, со ентузијазам, со стручност, макотрпност, истрајност, со разгранета визија за иднината, со љубов.

Детали
Датум:
Клиент:
Вештина:
Категорија:
Сподели