Promes

Да бидеме пазарен лидер во дејноста. Да освојуваме и плениме со врвниот квалитет и пристапот секаде каде што ќе се појавиме. Да пропагираме култура на исхрана која значи водење сметка за конзумирање на свежи, здрави и проверени производи. Ние сме компанија која води грижа за општеството, нашите потрошувачи, нашите вработени и сопствениците.

Опис

Да бидеме пазарен лидер во дејноста. Да освојуваме и плениме со врвниот квалитет и пристапот секаде каде што ќе се појавиме. Да пропагираме култура на исхрана која значи водење сметка за конзумирање на свежи, здрави и проверени производи. Ние сме компанија која води грижа за општеството, нашите потрошувачи, нашите вработени и сопствениците.

Детали
Датум:
Клиент:
Вештина:
Категорија:
Сподели